جلسه کارشناسان مروجین پهنه شهرستان زیرکوه راس ساعت 11 ظهر روز سه شنبه مورخ 16/6/1400 در محل سالن جلسات مدیریت شهرستان برگزار گردید. در ابتدای جلسه مدیریت محترم شهرستان در خصوص وضعیت اطلاعات ثبت شده در سامانه پهنه بندی و سیاک در شهرستان توضیحاتی را مطرح نمودند و نسبت به تسلط کارشناسان بر پهنه و ارسال مستندات برای دبیر مروجین پهنه استان تاکید نمودند. سپس رئیس اداره تولیدات گیاهی شهرستان بر لزوم ثبت اطلاعات دقیق متناسب با فصل کاشت در سامانه پهنه بندی به دلیل اتصال سامانه پهنه بندی و سامانه کودی با یکدیگر تاکید کردند و اظهار داشتند محصولات کشت بهاره و پاییزه بصورت دقیق و درست توسط کارشناسان پایش و راستی آزمایی گردد تا از مشکلات احتمالی جلوگیری گردد.  در پایان جلسه کارشناسان مروج پهنه شهرستان گزارشی از فعالیتهای انجام شده در پهنه و سامانه های سیاک و پهنه بندی ارائه کردند و مشکلات و مسائل مربوط به پهنه مربوط به خویش را مطرح کردند.