جهت  آموزش و ترویج روش سرشاخه کاری گردو  در سطح شهرستان، دوره ملی "سرشاخه کاری گردو"در مورخ 99/12/05 در  اردوگاه آموزشی روستای گزند،  از توابع بخش  مرکزی  شهرستان درمیان ، با حضور کارشناسان دفتر امور باغبانی و  کارشناسان باغبانی ستاد سازمان   و شهرستان ها و  کارشناسان تولیدات گیاهی و ترویج شهرستان درمیانو  با حضور  تعدادی از کشاورزان  شهرستان ،  با رعایت پروتکل های بهداشتی  برگزار شد. در این روش برخی شاخه‌های درختان گردو بریده می‌شوند و سرشاخه‌های جدید بر روی قسمت‌های بریده درختان پیوند زده می‌شوند. با گذشت زمان درختان در قسمت‌های بریده از طریق سرشاخه‌های اصلاح شده رشد و ویژگی‌های درخت از قسمت سرشاخه‌ها متفاوت با بقیه قسمت‌های درخت می‌شود. این طرح با هدف پیشگیری علمی و عملی با سرمای دیر رس بهاره با استفاده از ارقام دیرگل ده و دیر برگ ده بر روی درختان نامرغوب گردو انجام  میشود.