جشنواره یاقوت سرخ قهستان با حمایت بنیاد مستضعفان و به همت نهاد پیشرفت بنیاد علوی و همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان و با حضور جناب حاج آقای خسروی نماینده محترم شریف شهرستان های بیرجند، خوسف و درمیان ، فرماندار محترم شهرستان جناب آقای مهندس بخشی ، جناب آقای اشرف هاشم رئیس انجمن مواد غذایی آسیا ، جناب آقای محمد امین رئیس دفتر هماهنگی تجاری ایران و چین وسایر مهمانان مدعو داخل و خارج استان و شهرستان در خانه تاریخی شریف شهر قهستان در مورخ 1400/٨/1 برگزار شد. از جمله برنامه ها و اهداف این جشنواره ، معرفی زرشک و فرآورده های متفاوت آن در مباحث غذایی و دارویی ، الگوسازی توسعه تجارت داخلی و خارجی، ارتقای دانش تجاری فعالان و بازرگانان، معرفی ظرفیتهای سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی زرشک بود .