به منظور آشنایی بهره برداران در خصوص اهمیت پرورش شترمرغ کارگاه آموزشی با همکاری و هماهنگی واحد اموردام و واحد آموزش و ترویج  مدیریت جهادکشاورزی شهرستان خوسف و دعوت از جناب آقایان دکتر کیانی و مهندس صابرتنها از اساتید این حوزه و  بهره برداران در سالن اجتماعات مرکزجهادکشاورزی ماژان برگزار گردید.
در این کارگاه آموزشی بر اهمیت تغذیه، نحوه پرورش و نیز انواع بیماریها و راههای درمان و پیشگیری با توجه به شرایط آب و هوایی توسط اساتید کارگاه بحث و تبادل نظر شد.
در این کارگاه آموزشی بهره برداران به بیان مسایل و مشکلات در زمینه پرورش شترمرغ  پرداخته و  پاسخ سوالات خود را نیز از اساتید دریافت نمودند.