پیرو هماهنگی انجام شده از طرف مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوسف جلسه هماهنگی برگزاری جشن گل نرگس در محل سالن جلسات فرمانداری شهرستان در تاریخ 1400/8/24 راس ساعت 12 ظهر برگزار گردید. در این جلسه حاضرین به بیان نظرات و پیشنهادات پیرامون هر چه بهتر برگزار شدن این جلسه پرداختند.برای تعیین عملکرد باغ انار یکی از کشاورزان باغدار از شهرستان  خوسف در تاریخ 1400/8/5 و با هدف احراز رتبه برتر تولید کننده انار در سطح استان گروهی از همکاران بخش های تخصصی از مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی(اداره هماهنگی ترویج و امور تشکل ها)، مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی و شهرستان خوسف به محل مراجعه و اقدامات لازم برای کیل گیری صورت پذیرفت .به منظور انتقال یافته های پژوهشی و بهبود نگرش و آگاهی کارشناسان و بهره برداران در خصوص توسعه کاشت سورگوم و ارزن در تاریخ 12 مهر ماه و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برنامه روز انتقال یافته های تحقیقاتی با هماهنگی مرکز تحقیقات،آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان در محل ایستگاه تحقیقات کشاورزی محمدیه با حضور تعداد 43 نفر از کارشناسان و بهره برداران سطح استان برگزار گردید.در این برنامه معاون محترم پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و رئیس و پرسنل محترم بخش گیاهپزشکی آن مرکز نتایج تحقیقات و مسائل مربوط به گیاهپزشکی کشت سورگوم و ارزن را در اختیار حاضرین قرار داده و تبادل نظر بین حاضرین صورت گرفت.به منظور انتقال یافته های پژوهشی و بهبود نگرش و آگاهی کارشناسان و بهره برداران در خصوص پنبه در تاریخ 5 آبان ماه و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برنامه روز انتقال یافته های تحقیقاتی با هماهنگی مرکز تحقیقات،آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان در محل ایستگاه تحقیقات کشاورزی محمدیه با حضور تعداد 82 نفر از کارشناسان،محققان و  بهره برداران سطح استان به صورت حضوری و مجازی (پخش زنده) برگزار گردید.در این برنامه پژوهشگر و محقق محترم معین پنبه در استان واعضای محترم هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص ارقام،  آفات، بیماریها جدید ترین یافته های مربوط به این محصول  را در اختیار حاضرین قرار داده و تبادل نظر بین حاضرین صورت گرفت.به منظور انتقال یافته های پژوهشی و بهبود نگرش و آگاهی نسبت به ارقام عناب در تاریخ 7 شهریور ماه و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برنامه روز انتقال یافته های تحقیقاتی توسط مروج ارشد دو محصول زرشک و عناب کشور و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان با حضور تعداد 32 نفر از کشاورزان پیشرو و عناب کار، مددکاران ترویجی، مروجین مسئول پهنه از شهرستان های بیرجند، سربیشه، قاینات، خوسف و زیرکوه برگزار گردید. در این برنامه که با هماهنگی مرکز تحقیقات،آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اجرا گردید حاضرین با ارقام مختلف عناب آشنا و تبادل نظرات و تجربیات بین آنها صورت پذیرفت.بازدید امروز204
بازدید دیروز387
بازدید هفته2253
بازدید کل401596