برگزاری کلاس آموزشی- ترویجی در جهاد کشاورزی شهرستان خوسف با حضور جمعی از بهره برداران  در این جلسه جناب آقای قاسمی نماینده بیمه،در مورد بیمه محصولات زراعی، باغی و دامی صحبت فرمودند و جناب آقای مهندس حسینایی از واحد تولیدات گیاهی جهاد به موضوعاتی در رابطه با مدیریت زمستانه باغات پرداختند. در پایان، جلسه پرسش و پاسخ و بررسی مشکلات بهره برداران در آفات باغات، ... انجام شد.