در روز یکشنبه مورخ 25 اردیبهشت 1401 فرماندار محترم و مدیر محترم جهاد کشاورزی خوسف، بخشدار محترم ماژان ورئیس اداره صنعت و معدن شهرستان به صورت سرزده از مرکز جهاد کشاورزی ماژان بازدید نمودند، در این بازدید جناب اقای مهندس خبیری به بیان پتانسیل های کشاورزی و برنامه های پیش رو در جهت افزایش بهره وری آب و خاک و تولیدات منطقه پرداختند.
جناب آقای مهندس ایمانی فرماندار محترم به ارتباط هر چه بیشتر بخش اجرا با مراکز تحقیقاتی تاکید نمودند.
در ادامه جناب آقای مهندس صالحی نیا رییس مرکز ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم ، گزارشی از حوزه کشاورزی بخش و فعالیت های مرکز بیان نمودند.
در پایان فرماندار با هیئت همراه به واحد های عرضه مواد پروتئینی و مغازه های مواد غذایی شهر ماژان عزیمت نمودند. بررسی وضعیت بازار، موجودیت کالا و حضور در میان مردم جهت شنیدن سخنان مردم و متصدیان از اهداف این بازدید بود.