با همت مرکز جهاد کشاورزی جلگه ماژان  کارگاه آموزشی با عنوان عملیات داشت غلات و تغذیه باغات میوه توسط کارشناسان مرکز با حضور 15کشاورز در محل مسجد شهر ماژان برگزار گردید . در این جلسه درباره کود آبیاری و آفات و بیماریهای مهم  غلات و همچنین چالکود زمستانه ، هرس وتغذیه باغات میوه توضیحاتی بیان گردید و در پایان به سوالات کشاورزان پاسخ داده شد .