به همت واحد آموزش ترویج شهرستان و صندوق بیمه نمایندگی فردای بهتر بشرویه  کارگاه آموزشی عملیات زمستانه باغات پسته روز یکشنبه 13 بهمن ماه سال جاری ویژه پسته کاران شهرستان بشرویه  برگزار گردید. در این کارگاه که با حضور حدود 150 نفر از باغداران شهرستان در محل سالن ترویج مدیریت جهاد کشاورزی با هدف ارتقاء سطح دانش باغداران در خصوص مدیریت زمستانه باغات پسته برگزار شد، آقای دکتر مسعودیان  از محققین مرکز تحقیقات پسته دامغان با ارائه مباحثی چون نحوه تغذیه،کوددهی وآبیاری زمستانه ، مخاطبین را با شیوه صحیح تغذیه باغات پسته  آشنا نمود.