برگزاری روز مزرعه تغذیه پنبه
روز مزرعه تغذیه پنبه با هدف آشنایی کشاورزان و کارشناسان با روش های تغذیه با توجه به توصیه های کودی ارائه شده در روز سه شنبه 1400/05/05 ساعت 9 صبح در محل سایت الگویی تولیدی ترویجی تغذیه پنبه واقع در موتورپمپ کیانی زاده در شهرستان بشرویه برگزار گردید . در این برنامه کارشناسان محترم ستادی مدیریت زراعت و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان، نمایندگان محترم مرکز تحقیقات، مدیر و کارشناسان محترم مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه و بیش از 20 نفر از پنبه کاران حضور داشتند.
روز مزرعه تغذیه پنبه با هدف آشنایی کشاورزان و کارشناسان با روش های تغذیه با توجه به توصیه های کودی ارائه شده در روز سه شنبه 1400/05/05 ساعت 9 صبح در محل سایت الگویی تولیدی ترویجی تغذیه پنبه واقع در موتورپمپ کیانی زاده در شهرستان بشرویه برگزار گردید . در این برنامه کارشناسان محترم ستادی مدیریت زراعت و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان، نمایندگان محترم مرکز تحقیقات، مدیر و کارشناسان محترم مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه و بیش از 20 نفر از پنبه کاران حضور داشتند. درراستای اجرای طرح فرهنگ تولید و مصرف محصول گواهی شده در جامعه زنان روستاییمراسم نمونه برداری محصول 1400 شهرستان درروز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ با نمونه گیری از محصول نعناع در شهر بشرویه بخش مرکزی روستای خانیکو اصفاک ادامه یافت ،این برنامه که با همراهی بهره بردار محترم خانم کبری انجیری و حضور مسئول ترویج ،مسئول بهبود تولیدات گیاهی(نماینده گروه محیط زیست و سلامت غذا) مسئول مرکز علی جمال و کارشناس کنترل کیفی شهرستان برگزار گردید نمونه برداشت بسته بندی و برای طی سایر مراحل به شرکت بازرسی ارسال گردیدبازدید از پروژه ها و فعالیت های صندوق اعتباری خرد زنان روستای فتح آباد در تاریخ دوشنبه 1400/03/24 و به مناسبت چهارمین روز ازهفته جهاد کشاورزی با حضور بخشدار محترم بخش ارسک مدیر محترم باغبانی سازمان جهاد کشاورزی ، مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان و کارشناسان ترویج و باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی صورت پذیرفت این پروژه ها در بخش دام وطیور و تولید صیفی جات انجام گرفته است جلسه تشکیل صندوق زنان عشایری با حضور 30نفر از متقاضیان تشکیل صندوق در منطقه عشایری شهرستان بشرویه برگزار گردید هدف از ایجاد این صندوق حمایت و ساماندهی فعالیت بانوان تولید کننده در حوزه دام ، فراورده های دامی و صنایع دستی می باشد . شایان ذکر است که این صندوق چهاردهمین صندوق خرد زنان در شهرستان بشرویه می باشد که با درخواست بانوان و حمایت جهاد کشاورزی و اداره عشایر شهرستان در تاریخ سه شنبه 1400/04/01 راه اندازی گردیده است.برنامه روز ملی انتقال یافته های تحقیقاتی، شیوه ی کشت مستقیم(حفاظتی) پنبه در روز سه شنبه 1400/03/11ساعت 9 صبح به صورت وبینار برای کلیه بهره برداران ، کارشناسان مروج و مددکاران ترویجی در کشور و از سوی موسسه آموزش و ترویج ، دفتر ترویج ، دانش و فناوری های کشاورزی برگزار گردید. در این برنامه ملی آقای محمد تورانی بهره بردار و مجری نمونه طرح کشاورزی حفاظتی کشور از شهرستان بشرویه به بیان تجارب و اقدامات خود در زمینه اجرای کشاورزی حفاظتی در مدت زمان 15 دقیقه پرداخت.بازدید امروز35
بازدید دیروز305
بازدید هفته1397
بازدید کل356816