برگزاری جلسه کمیته فنی تولیدکنندگان برتر -شهرستان بشرویه - ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ 

 جلسه کمیته فنی تولیدکنندگان برتر سال ۱۴۰۱ ،روز دوشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ راس ساعت هشت صبح در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید.این جلسه که با حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی ،روسای محترم ادارات تابعه و مسئولین واحد‌های تخصصی مدیریت تشکیل شد بر اهمیت شناسایی ظرفیت ها ، پتانسیل ها و لزوم دقت عمل در این فرایند تاکید شد و در ادامه مدیریت محترم بر همکاری بین بخشی کلیه اعضا کمیته در جهت محقق شدن اهداف تاکید نمودند .