برگزاری کارگاه آموزشی مبارزه با بیماری های مشترک بین انسان و دام  ویژه زنان روستایی با حضورجناب آقای دکتر عبدی  ریاست محترم شبکه دامپزشکی شهرستان بشرویه امروز شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ در محل سالن ترویج جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه و با هدف آشنایی با این بیماری ها و راه های مقابله با آن برگزار گردید