طرح ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصول گواهی شده و استاندارد در جوامع زنان روستایی و عشایری که در سال 1399 با همت مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی و همکاری دفتر امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در سطحی بالغ بر 2 هکتار از اراضی سرکار خانم طاهره معینی از تسهیلگران روستای غنی آباد شهرستان بشرویه به اجرا درآمد و موفق به اخذ نشان استاندارد حد مجاز آلاینده ها گردید در دومین سال متوالی جهت تمدید این مجوز امروز یکشنبه 1400/07/04  اقدام به نمونه گیری شد . در این برنامه خانم طاهره معینی بعنوان باغدار و سایر کارشناسان از جمله نماینده محیط زیست و سلامت غذای مدیریت  ومسئولین ترویج ، مرکز جهاد کشاورزی علی جمال ، باغبانی و مسئول کنترل کیفی این محصول حضور داشتند در نهایت نمونه جهت انجام مراحل آزمایشگاهی بسته بندی و به مرکز استان ارسال گردید.