برگزاری جلسه هم اندیشی بررسی مشکلات مجتمع پرواربندی بره شیشک به گزارش روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان نهبندان با حضور مدیریت جهادکشاورزی و ریاست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان و کارشناسان مدیریت و اعضای مجتمع در محل نمازخانه جهاد کشاورزی شهرستان امروز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ تشکیل گردید.  در این جلسه مشکلات آب واحدها و پیشرفت فیزیکی واحدها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید نمایندگان انتخاب شده به همراه هیئت مدیره پیگیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت و راه اندازی چاه آب شرب و ساماندهی واحدها اقدام نمایند.