برگزاری دو دوره آموزشی قوانین و ‌مقررات صندوق های خرد زنان و نیز پرورش مرغ بومی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ در محل سالن جلسات مرکز جهاد کشاورزی دهک با حضور ۲۰ نفر از اعضای صندوق خرد زنان روستای دهک برگزار گردید.