برگزاری کارگاه آموزشی - ترویجی زرشک کاران شهرستان قائنات  به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی، صبح  پنجشنبه (26 بهمن) کارگاه آموزشی - ترویجی زرشک کاران شهرستان قائنات در روستای محمدآباد علم برگزار گردید در این کارگاه عملی نحوه هرس درختان زرشک و تغذیه و کوددهی باغات زرشک آموزش داده شد و چند اصله درخت بصورت عملی هرس گردید. مدرسین این کارگاه آموزشی دکتر عزیزی از مرکز ترویج و توسعه زرشک و عناب و مهندس بهروان از مدیریت جهاد کشاورزی قائن بودند.  گفتنی است این جلسه با حضور بیش از 18 نفر از زرشک کاران روستای محمدآباد علم در راستای جهاد تبیین و آموزش عملی نحوه هرس باغات زرشک برگزار گردید.