زرشک شهرستان درمیان موفق به اخذ پروانه نشان حد مجاز آلاینده ها  شد. از فروردین ماه سال 99 طرح تولید محصولات گواهی شده با تاکید بر توان افزایی جوامع محلی زنان روستایی  و با هدف فرهنگ‌سازی ، تولید محصولات گواهی شده و ترویج فرهنگ استفاده از  محصول سالم و جلب  مشارکت و همکاری متقاضیان آزاد جهت دریافت نشان استاندارد و حد مجاز آلاینده ها برای محصولات  تولید شده ، در سطح سه هکتار باغات زرشک شهرستان درمیان اجرا گردید و نهایتا  پروانه نشان حد مجاز آلاینده ها  در محصول زرشک صادر گردید. نظارت بر مصرف سموم و کودهای شیمیایی و اجرای مدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها،  از مهمترین اقدامات کارشناسان جهاد کشاورزی در اجرای این طرح  می باشد.