جلسه ای  مورخه 98/9/5 با حضور مهندس فاطمی، مسئول امور دام شهرستان آقای صفاجو، مدیر عامل شرکت دامداران زیرکوه آقای محمدی، کارگزار بیمه آقای احمدی، موسی اکبری  پیمانکار تلقیح مصنوعی شهرستان زیرکوه و سرپرست جهاد کشاورزی آبیز در خصوص هویت گذاری دام های سبک و سنگین و جلوگیری از قاچاق دام  در مرکز آبیز برگزارگردید. در این جلسه تاکید بر اطلاع رسانی "طرح ملی هویت گذاری و پلاک کوبی دام کشور" از طریق فضای مجازی ، نصب بنر،  دهیاران روستا شد. همچنین مقرر گردید تا پایان دی ماه سال جاری دام های سبک و سنگین بخش شاسکوه هویت گذاری شوند.