کارگاه آموزشی ترویجی کشت و فرآوری  آلوئه ورا با حضور 100 نفر از کارشناسان، کشاورزان پیشرو و گلخانه داران استان در تاریخ 98/05/16 در محل سالن جلسات سازمان  جهاد کشاورزی خراسان جنوبیبرگزار گردید در این کارگاه مباحث مربوط به کاشت، داشت و برداشت  آلوئه ورا توسط مهندس صادقی مجری گیاهان دارویی استان فارس و مباحث مربوط به بازاریابی، فروش محصولات تولیدی و نحوه فرآوری توسط اقای دکتر حیدرپور مدیرعامل شرکت پاسارگاد تجارت باستان  ارائه گردید.