به همت کارشناسی امور زنان روستایی مدیریت هماهنگی ترویج  وادارات ترویج مدیریت های جهادکشاورزی شهرستانهای استان وهمزمان با چهارمین روز از هفته جهادکشاورزی 14 بوم بازار در استان شروع به کار کرد . طی نشست های صورت پذیرفته با  موسس بوم بازار ومدیرکل محترم امورروستائی وشوراها ی استانداری  وهمکاری سه جانبه مطالعه وبرنامه ریزی گام اول برای رونق کسب وکار  وفروش وعرضه محصولات روستایی  بدون واسطه توسط زنان توانمند عضو صندوق های اعتبارات خرد ، در استان برداشته شد  . بوم بازار ایران تاکنون موفق به انجام مطالعات میدانی ٢٠٠ روستا در ١٢ استان کشور شده است .هدف اصلی از راه اندازی این بوم بازارها توانمندی اقتصادی روستاها و ایجاد فضای رقابتی برای فروش محصولات تولیدی روستاییان است.
تاکنون شناسنامه ٨٣ روستا با عنوان روستاهای مولد و روستاهای بوم بازاری در شهرستان‌های بیرجند، قاین، خوسف، فردوس، بشرویه، نهبندان، طبس، زیرکوه، درمیان، سرایان، سربیشه و شهر مود تکمیل شده است.محصولات عرضه شده در میز فروش توسط تیم کنترل کیفیت ارزیابی و سپس به فروش می‌رسد.با شروع بوم بازار در هر روستا خوشه بندی محصولات هر روستا آغاز می‌شود تا پس از سپری شدن دوره سه ماهه حضور محصولات در بازار اول برای توزیع در بازار دوم با نام تجاری بوم بازار هر روستا به مراکز عمده فروش ارسال شود.
برند بوم بازار  به شماره ۳۲۲۸۱۴ به تاریخ ۲۸ بهمن ۹۷ در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مرکز مالکیت معنوی به ثبت رسیده است.