کارگاه آموزشی آشنایی با قراردادهای اختیار معامله زعفران در بورس کالای ایران با حضور نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، بانک کشاورزی، نظام صنفی، معاونین، مدیران وکارشناسان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی و کلیه فعالین در حوزه   زفران در روز شنبه چهارم اسفند ماه سال جاری در محل سالن جلسات سازمان  برگزار گردید. در این کارگاه مدرس دوره (کارشناس کالای بورس ) حاضرین را با مباحث مربوط به بورس زعفران آشنا نمود.