در دیدار خانم مهندس نخعی مدیرکل محترم اموربانوان  وخانواده استانداری با خانم معصومه حسینی بانوی روستایی، تسهیلگرو مدیرصندوق اعتبارات خرد زنان روستایی  روستای آفریز شهرستان قاینات، این بانوی کارآفرین مورد تقدیر قرار گرفت. در این نشست دوستانه  مشاور اموربانوان سازمان جهاد کشاورزی و  کارشناس مسئول امور زنان روستایی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی نیز حضور داشتند. خانم معصومه حسینی در همایش  ملی نقش آفرینی زن روستایی که در 23 مهرماه سالجاری در وزارت جهاد کشاورزی به مناسبت روز جهانی زن روستایی برگزار گردید به عنوان تسهیلگر نمونه طرح کسب وکار روستایی از طرف مسئولین وزارت مورد تقدیر قرار گرفت و در این مراسم تجارب خود را ارائه نمود. ساماندهی فروش و بازار یابی محصولات تولیدی زنان روستایی، فراهم نمودن شرایط دسترسی زنان روستایی به منابع مالی و تسهیلات کم بهره از جمله مسایلی بود که این دراین دیدار مطرح گردید.

درادامه نشست، کارشناس مسئول زنان روستایی سازمان خلاصه ای از روند طرح های در حال اجرا در سازمان جهاد کشاورزی از جمله: طرح کسب وکاربراساس الگوی LNSIE وتولید محصول سالم واخذ استاندارد تشویقی برای  تولیدکنندگان  محصولات سالم کشاورزی  توسط زنان  روستایی را به اطلاع دفتررسانیده  و موانع پیش روی طرح ها وفعالیت های زنان روستایی  نیز عنوان شد. درپایان باتاکید سرکار خانم مهندس زرگری مشاور اموربانوان سازمان جهاد کشاورزی بر نقش مهم زنان پرتوان روستایی در پیشبرداهداف عالیه سازمان جهادکشاورزی حمایت ازاین قشر زحمت کش را ابراز داشتند.