آیین رونمایی از کانون های جوانان روستایی و عشایری کشور -1400/12/23 - شهرستان سربیشه 

به مناسب ولادت حضرت علی اکبر( ع) و روز جوان در مورخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۰ آیین رونمایی سراسری از کانون های جوانان روستایی و عشایری با حضور مقامات عالی وزارت جهاد کشاورزی به صورت غیر حضوری برگزار گردید.در این مراسم کانون جوانان روستایی و عشایری شهرمود به عنوان اولین کانون ثبت شده در کشور گزارشی از عملکرد خود ارائه داد. در این ارتباط بر خط ، اعضاء کانون ، هیئت مدیره ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه ، رئیس اداره ترویج شهرستان، رئیس و پرسنل مرکز جهاد کشاورزی مود، کارشناس تشکل های مدیریت ترویج استان و همزمان در مرکز استان ریاست محترم سازمان و معاون محترم مدیریت هماهنگی ترویج حضور داشتند. در ارتباطی که با ریاست محترم سازمان برقرار گردید ایشان ضمن حمایت از جوانان خواستار تلاش اعضاء کانون جهت ادامه کار و همکاری مسئولین  به منظور تداوم و پایداری این کانون ها شدند.