اداره آموزش و ترویج کشاورزی شهرستان فردوس و مرکز جهاد کشاورزی حومه به اتفاق همکاران محترم اداره عشایر شهرستان جهت شناسایی زنان نمونه عشایر حوزه مرکز در تاریخ 98/05/07 اقدام به بازدید از مناطق عشایری گردید . حضور در محل چاه دامداری گل پخوان و آشنایی هرچه بیشتر با خانوارهای عشایر کوچ رو در منطقه و بررسی نحوه فالیتهای زنان عشایر و شناسایی یک بانوی توانمند از اهداف این بازدید به شمار میرفت .
این زنان زحمتکش و صبور شش ماه از سال را ساکن در روستای عشایری کجه بوده و بهار و تابستان را به منطقه گل پخوان کوچ مینمایند تا سهمی در تولیدگوشت و شیرو لبنیات شهرستان داشته باشند .با همکاری مرکز جهاد  کشاورزی حومه شهرستان فردوس، جلسه هم اندیشی بهره برداران بخش کشاورزی و پرسنل مرکز در روز شنبه پنجم مرداد ماه جاری با حضور جمعی از کشاورزان  پیشرو منطقه در محل سالن مرکز برگزار گردید. در این جلسه که حدود 20 نفر از کشاورزان شرکت نمودند  ابتدا شرح مختصری از عملکرد مرکز ارایه شده و سپس به بررسی مسایل و مشکلات و نقاط ضعف و قوت موجود در حوزه  کشاورزی منطقه پرداخته و بحث و تبادل نظر نمودند. کارگاه آموزشی ترویجی کشت و فرآوری  آلوئه ورا با حضور 100 نفر از کارشناسان، کشاورزان پیشرو و گلخانه داران استان در تاریخ 98/05/16 در محل سالن جلسات سازمان  جهاد کشاورزی خراسان جنوبیبرگزار گردید در این کارگاه مباحث مربوط به کاشت، داشت و برداشت  آلوئه ورا توسط مهندس صادقی مجری گیاهان دارویی استان فارس و مباحث مربوط به بازاریابی، فروش محصولات تولیدی و نحوه فرآوری توسط اقای دکتر حیدرپور مدیرعامل شرکت پاسارگاد تجارت باستان  ارائه گردید.

 با توجه  به اجرای طرح محصول سالم و استاندارد بر اساس گواهی IRANGAP ویژه زنان روستایی در سه شهرستان استان و انتخاب محصول زعفران شهرستان فردوس به عنوان یکی از محصوالت استراتژیک استان برای اخذ این گواهی نامه ، اولین کارگاه آموزشی طرح راس ساعت 8:30 صبح روز چهارشنبه مورخه 98/05/09 در محل مزرعه خانم زعفران خانم صداقت طالبی برگزار گردید و آقای مهندس مهمیز به عنوان مدرس ضمن تاکید بر اهمیت تولید محصول سالم  براساس گواهی گپ به بیان نقاط بحرانی زعفران برای آلوده شدن محصول پرداختند و مقرر شد با توجه به شروع دوره رشدی زعفران در آبان ماه جلسه بعدی قبل از بسار آب برگزار گردد

 

 

 نظر به ارتقای مهارت های شغلی زنان کشاورز با رویکرد آموزش و ترویج تولید ومصرف محصول کشاورزی استاندارد زنان روستایی عضوصندوق اعتبارات خرد زنان روستایی شهرستان بیرجند –روستای مهموئی از سایت سبزی ونعناع درروستای اصفهک شهرستان طبس در مورخه 13/5/98 بازدید به عمل آوردند .
دراین بازدیدآموزشی که باحضور 50 نفر از زنان روستایی شهرستانهای طبس وبیرجند برگزارشد مباحث استانداردسازی محصولات آشنایی با انواع استاندارد ها ارگانیک، GAPوMRL و تشویقی ،نحوه اخذ محصولات گواهی شده و.... بسته بندی ونحوه بازاریابی محصولات ونقاط بحرانی مبارزه تلفیقی با آفات وبیماریها ، نحوه شناسایی خطرات و نقاط بحرانی مختص به محصول هدف توسط اساتید مجرب استان جناب آقای مهندس مصطفائی وسرکار خانم مهندس عدل تدریس ودرادامه کارشناس مسئول زنان روستائی وعشایری مباحثی پیرامون اهمیت موضوع و نقش اقتصادی مشارکت زنان در عرصه اشتغال و به دنبال ان افزایش بهره وری، کارایی و ارزش افزوده بیشتر را تاکید و نقش زنان روستایی دراین طرح وبهبود معیشت خانوار ومصرف محصول سالم و استاندارد از مزرعه تا سفره راکه برعهده زنان روستایی میباشدراحاءز اهمیت دانست . به این ترتیب موضوع توانمند سازی زنان روستایی و عشایری در تولید و مصرف محصول سالم و استاندارد در چهرمین پایلوت طرح کلید خورد .شهرستانها یبیرجند بامحصول زرشک روستای مهموئی ،شهرستان فردوس بامحصول زعفران درروستای باغستان وخوسف بامحصول خیار گلخانه ای وطبس بات.لید سبزیجا ت برگی ونعناع چهارشهرستان پایلوت تولید محصول سالم واستاندارد استان می باشند.

 بازدید امروز86
بازدید دیروز343
بازدید هفته86
بازدید کل91220