سه شنبه     29/خرداد/1397 

اداره رسانه های آموزشی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان خراسان جنوبی در راستای اجرایی نمودن قرارداد منعقد فی ما بین سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صدا و سیمای خراسان جنوبی اولين نشست گروه تلويزيوني سازمان جهاد کشاورزي را به منظور برنامه ریزی در خصوص چگونگی تهیه برنامه های تلویزیونی ویژه بخش کشاورزی با حضور رياست محترم سازمان جهاد کشاورزي و مديران ادارات کل تابعه سازمان جهاد کشاورزي و معاونين و مديران ستادی سازمان با آقاي هاشمي تهيه کننده برنامه هاي تلويزيوني برگزار نمود، طی این نشست مهندس هاشم ولي پور مطلق ساخت برنامه هاي تلويزيوني را فرصت مناسب جهت رفع دغدغه ها و چالش هاي موجود در بخش کشاورزي دانست و از همه مديران ادارات تابعه و معاونين خواست نگاه ويژه اي به اين برنامه ها داشته باشند.بازدید آقای دکتر حسینی و آقای مهندس رزقی و آقای مهندس سنجری و خانم مهندس اسدپور از مزارع گندم و جو الگویی روستای گرم مورخ ۹۷/۳/۷  مرکز شوسفکیل گیری مزرعه گندم روستای گرم مرکز شوسف توسط مهندس عرفانی ومهندس غوث نماینده استان ومهندس رزقی نماینده شهرستان وهمراهان مورخ   ۹۷/۳/۹کلاس آموزشی مدیریت اصلاح باغات ومبارزه تلفیقی( بیولوژیکی ومکانیکی) علیه کرم گلوگاه انارروستای فتح آباد ۹۷/۳/۷بازدید امروز18
بازدید دیروز229
بازدید هفته247
بازدید کل15364