گردهمایی مددکاران ترویجی و دهیاران مرکز جهاد کشاورزی دهک در تاریخ 1401/12/24 در محل مسجد صاحب الزمانی روستای دهک و با حضور (آقای مهندس محمدزاده) مسئول مرکز جهاد کشاورزی دهک، مددکاران ترویجی، دهیاران و تعدادی از بهره برداران محترم صورت پذیرفت. در این جلسه مواردی از قبیل سهم مشارکت و خودیاری شرکا در اجرای طرح های آب و خاک، بیمه کشاورزی، نحوه چالکود باغات و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.