به مناسبت روز جهانی خاک د ر تاریخ 1401/09/14در محل دبیرستان شهید کامیاب روستای میغان از توابع بخش مرکزی شهرستان نهبندان دوره آموزشی با موضوع اصلاح خاک و کشاورزی حفاظتی و با تدریس آقای مهندس محمدزاده رییس مرکز جهاد کشاورزی میغان برگزار گردید. در انتهای این دوره آموزشی از مباحث مطروحه، سوالاتی مطرح و جوایز ارزنده ای به برندگان اهدا گردید.