در روز شنبه تاریخ 1401/06/26بعد از نماز ظهر و عصر در محل روستای دهنو از توابع بخش مرکزی شهرستان نهبندان و با حضور بهره برداران، مددکاران، دهیار و شورای اسلامی روستای دهنو و نیز رییس مرکز جهاد کشاورزی میغان جلسه ای با موضوع طرح سیمانی کردن جوی های انتقال آب به اراضی زراعی و باغی صورت پذیرفت. این طرح که با مشارکت موسسه خیریه کریمان و تامین مصالح (سیمان، شن و آهک)، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در خصوص واگذاری طرح به پیمانکار و همچنین مشارکت بهره برداران در خصوص تامین سهم خودیاری اجرا خواهد شد، نکات لازم در زمینه نحوه اجرا، توجیه بهره برداران در اجرای طرح سیمانی کردن کانال انتقال آب به اراضی ارایه و بر حضور حداکثری بهره برداران در اجرای این طرح تاکید گردید.