کلاس آموزشی مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار در روز یکشنبه مورخه 1402/5/8 با حضور 41 نفر از اعضای صندوق اعتبارات خرد شهر باغستان برگزار شد لازم بذکر است با توجه به اینکه این آفت سالانه خسارتی حدود 30 تا 40 درصدی را به باغات انار وارد می کند بر جمع اوری انارهای آلوده روی درخت و پای درخت در طول سال به عنوان بهترین راهکار تاکید شد و همچنین در خصوص پروژه پیش آگاهی مبارزه با کرم گلوگاه انار و تیمارهای طرح از جمله تزریق لاتکس ، خالی کردن تاج انار ، پوشش انار و... و میزان تاثیر آن توضیح داده شد ضمنا در این جلسه با توجه به مطالبه و دغدغه مندی بانوان به نمایندگی از مردم باغستان در خصوص برنامه ریزی برای خرید انار با قیمت مناسب از هم اکنون ،به عنوان یکی از مباحث جدی جلسه ، مقرر گردید از هم اکنون رایزنی لازم با مدیریت باغبانی و مجموعه سازمان به عمل آید تا محصول تولید شده ، کما فی السابق به عنوان برند فردوس، بتواند عایدی خوبی را نصیب انارکاران بنماید