تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی شهرستان فردوس - 1401.5.1

مراسم تجلیل از قهرمانان تولید بخش کشاورزی شهرستان فردوس امسال برای اولین بار با  اطلاع رسانی گسترده که منجر به حضور اقشار مختلف جامعه گردید ، روز شنبه مورخه 1401/5/1 باحضور فرماندار و امام جمعه شهرستان ،سرپرست جهاد کشاورزی ،تعدادی از مسولین و حدود 1500 نفراز مردم شهرستان علی الخصوص بهره بردران فهیم بخش کشاورزی  درمحل سالن آمفی تئاتر روباز گلهای کویر پارک جنگلی دلگشای شهرستان برگزار گردید

درشهرستان فردوس تعداد ۲۹ نفر  نمونه برتر انتخاب شده اند که ازاین تعداد ۳نفر نمونه برتر ملی،۶نفر نمونه برتر استانی و ۲۰نفر نمونه برتر شهرستانی هستند ودراین مراسم ازاین افراد تجلیل گردید.