مراسم روز مزرعه و انتقال یافته ها با حضور جمعی از کارشناسان ، کشاورزان و مددکاران ترویجی در تاریخ 1400/2/27 در محل سایت الگویی مزرعه انتخاب مشارکتی مصرف مقادیر مختلف کودهای پتاسیمی و روی در تغذیه گندم (PNT)، مزرعه آزمایشی نمایشی یولاف، مزرعه انتخاب مشارکتی ارقام جو مقاوم به شوری PVS (شامل 5 رقم و 9 لاین با رقم شاهد ریحان)، مزرعه تحقیقی و ترویجی جو مقاوم به شوری (شامل 3 لاین با رقم شاهد مهر) واقع در روستاهای جنت آباد، شیخ آباد و حسن آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان طبس برگزار گردید. این برنامه با هدف آشنایی کشاورزان و مددکاران با ارقام جدید گندم و جو و انتقال آخرین یافته های تحقیقاتی به آنها و مشارکت آنها در انتخاب ارقام برتر گندم و جو و همچنین تبادل و انتقال تجربیات کشاورزان انجام شد.