برگزاری کارگاه آموزشی آشنائی با ماشین آلات و ادوات کشاورزی ساعت ۹ صبح مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ جهت هنرجویان دوره مهارتی کشت گیاهان داروئی و زعفران در محل ایستگاه نخیلات معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس در این کارگاه آموزشی که ۲۰ نفر از هنرجویان دوره مهارتی کشت گیاهان داروئی و زعفران از شهرستان طبس و شهرستان بشرویه حضور داشتند توضیحات لازم و کامل در رابطه با آشنائی ادوات کاشت.داشت و برداشت محصولات کشاورزی موجود در ایستگاه نخیلات توسط جناب آقای مهندس جواد موسوی از همکاران محترم بازنشسته و با تجربه خدمت هنرجویان محترم ارائه گردید.