با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج استان خراسان جنوبی،اداره ترویج و اداره بهبود تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه و مرکز جهاد کشاورزی بخش درح ️درجهت پایداری اجرا و ادامه یک طرح موفق با توجه به لزوم افزایش اشتغالزایی بانوان روستایی جهت کمک به درآمد خانوار و اقتصاد جامعه و ظرفیت بالای صندوق های خرد زنان روستائی دراین زمینه، پروژه ملی خرید، پرورش بزکرکی و تولید کرک با همکاری اداره ترویج استان و شهرستان اجرا که در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۹ راس بز و ۱۹ بزغاله کرکی در بین اعضا صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری بشگز در بخش مود ودرسال ۱۴۰۱ تعداد ۹ راس بز ودر بین۹ نفر از اعضا صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری مود ودر فروردین ۱۴۰۲ نیز تعداد ۷ راس بزکرکی ویژه زنان روستایی بخش درح بصورت رایگان توزیع گردید. با عنایت به اینکه یکی از پتانسیل‌های با ارزش منطقه وجود بز کرکی بومی خراسان جنوبی می باشد و به لحاظ آشنایی روستائیان و عشایر با پرورش این نژاد امکان ایجاد فرصت‌های شغلی در روستا فراهم خواهد گردید. امید است با پرورش بز کرکی و افزایش تولید کرک باعث رونق تولید در منطقه گردد. مورخ: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲