بازدیدآقای دکتر قاسمی، رییس محترم گروه ممیزی رهیافتها، الگوها و روشهای ترویجی در دفترترویج و فناوری کشاورزی معاونت ترویج سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی و ودبیر کانون جوانان روستایی وعشایری کشور به همراه آقای مهندس غوث رییس اداره تشکلهای بخش کشاورزی مدیریت ترویج استان مورخ ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱ هدف از بازدید، بررسی میدانی اقدامات و فعالیتهای کانون جوانان روستایی وعشایری مود در ابتدای بازدید آقای مهندس امیرابادی زاده رییس محترم مرکز جهادکشاورزی مود ضمن خوشامدگویی خواستار حمایت هرچه بیشتر کانون های جوانان روستایی شدند و در ادامه دبیر اجرایی محترم کانون سرکار خانم همت پور و مدیر عامل محترم کانون سرکار خانم مهدیه مودی گزارش عملکرد فعالیتهای دو سال و اقدامات انجام شده را ارائه داده و خواستار تامین اعتبار جهت پایداری کانونها شدند.در ادامه آقای دکتر قاسمی فرموند که کانون جوانان روستایی مود در کشور نمونه میباشد وامیدوارهستند که کانون های جوانان روستایی جایگاه و اهمیت آنها با پشتکار اعضا والا باشد و به عنوان یک سمن قوی به فعالیت خود ادامه دهند. در انتها از نمایشگاه توانمندیهای اعضا کانون و خانه برک مود بازدید گردید.