برگزاری نمایشگاه توانمندیهای زنان روستایی به مناسبت عیدسعید قربان وغدیرخم -شهرستان سربیشه -بخش مود روستای سرزه -1401.4.18

به مناسبت فرارسیدن عیدسعید قربان و عیدسعید غدیرخم،  درتاریخ ۱۴۰۱.۴.۱۸ در محل حسینیه روستای سرزه همایش و نمایشگاه توانمندی‌های زنان روستایی و عفاف وحجاب توسط "  اعضاء صندوق بسیج و صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی " برگزارگردید . در این همایش گزارشی اجمالی ازفعالیت دوصندوق ارائه شد. سپس حجه السلام حاج آقا دهقانی در سخنرانی خویش بر لزوم  رعایت عفاف و حجاب و امر به معروف و نهی از منکر تاکید نمودند و در ادامه سرود سلام فرمانده توسط بچه ها اجرا شد و در پایان جوایزی به اعضا سرود و برخی از بانوان ازطرف بسیج اهداگردید.‌