درمورخ 1402/03/17 جلسه کمیته فنی انتخاب نمونه های بخش کشاورزی شهرستان با حضور کلیه اعضا ستاد انتخاب نمونه های شهرستانی برگزار شد. در این جلسه براهمیت انتخاب نمونه های بخش کشاورزی شهرستان تاکید و مقررشد در معرفی افراد واجد شرایط با هدف انتخاب در سطح استانی و کشوری بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل های شهرستان اهتمام لازم انجام شود.