جلسه کمیته فنی ترویج با محوریت شعار سال و شناسایی مشکلات و نیازهای آموزشی ترویجی شهرستان سرایان   در روز یکشنبه مورخه 1402/02/17جلسه کمیته فنی ترویج با محوریت شعار سال و شناسایی مشکلات و نیازهای آموزشی ترویجی شهرستان سرایان در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی با حضور روسای مراکز جهاد کشاورزی ، ادارات مدیریت و کارشناسان مروج پهنه برگزار گردید.جناب اقای مهندس بردبار مدیر جهاد کشاورزی شهرستان در خصوص ضرورت نیاز سنجی آموزشی و نقش آموزش و ترویج در توسعه بخش کشاورزی مطالبی عنوان وبر این نکته تاکید نمودند که برای برنامه ریزی بهتر و هدفمند آموزش های کشاورزی ، ضروری است، کارشناسان و مروجین پهنه اولویت ها را شناسایی کنند. در ادامه پس از بحث و تبادل نظر پیرامون برنامه عملیاتی فعالیت های آموزش و ترویج در سال ۱۴۰۲ تصمیمات لازم اتخاذ گردید. ‏