به همت اداره ترویج  شهرستان سرایان جلسه هم اندیشی اعضای صندوق های خرد زنان روستایی شهرستان سرایان چهارشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و نمایندگان و مدیران عامل صندوق های خرد زنان شهرستان برگزار گردید. در این جلسه مدیران عامل صندوق‌های خرد زنان  گزارشی از وضعیت عملکرد موجود صندوق ها ارائه نمودند. و پس از بحث و تبادل نظرجهت بهبود عملکرد راه کارهایی  ارائه گردید.  درپایان از نمایندگان فعال صندوق های خرد زنان شهرستان با اهدای لوح سپاس، تقدیر بعمل آمد