به منظور رعایت موارد ایمنی و آشنایی با خطرات و تبعات حقوقی ورود احشام و شترها به محورهاي مواصلاتی و بروز سوانح رانندگی ، جلسات آموزشی براي شترداران در روستای همت آباد با حضور دکتر فلکی ریاست محترم شبکه دامپزشکی شهرستان , مسئول امور دام مدیریت ، ادره ترویج و جمعی ازشترداران در مورخه 1400/10/07 برگزار و اطلاع رسانی در خصوص تبعات ورود شترها به مراتع مجاور , عدم همراهی ساربان با گله هاي شتر ، لزوم داشتن پلاک هویت جهت شناسایی شتر و همچنین تهیه گردنبند شب نما جهت دیده شدن شتر در مسیر

جاده و ... صورت گرفت