برپایی نمایشگاه  روستا بازار تولیدات زنان روستایی بخش گزیک شهرستان درمیان - 1401.3.25

گردهمایی با حضور250 نفر از  اعضای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری بخش گزیک در روستای نصرالدین برگزار گردید .در این جلسه که جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای سجادی  نماینده ولی فقیه در سازمان ، حجت الاسلام والمسلمین آقای محمدی مشاور محترم استاندار و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حضور داشتند در خصوص اهمیت نقش و جایگاه بانوان در تحکیم خانواده و توسعه اقتصادی خانواده مباحثی مطرح شد