کلاس آموزشی با عنوان کاشت غلات و آفات و بیماریهای مهم آن در مورخ 1401/7/16در محل مسجد روستای اکبر آباد برگزار گردید در این کلاس آموزشی تعداد 15نفر از کشاورزان شرکت داشتند و کارشناسان توصیه های لازم راجع به کاشت غلات و آفات و بیماریهای مهم آن بیان نموده و درپایان به سوالات کشاورزان پاسخ داده شد .