در هفتمین روز هفته دولت، با ارتباط با سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به صورت ویدئو کنفرانس و حضور دکتر عباسی، سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، استاندار خراسان جنوبی، فرماندار شهرستان خوسف، رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیرجهاد کشاورزی شهرستان خوسف، بخشدار جلگه ماژان ، رییس مرکز جهاد کشاورزی ماژان وجمعی از مدیران استانی و شهرستانی و اهالی خونگرم روستای عیلکی پروژه احیا و مرمت قنات روستای عیلکی پایین به نمایندگی از 143 پروژه بخش کشاورزی استان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
و در ادامه مدعوین محترم از نمایشگاه توانمندی های صندوق خرد زنان روستایی بازدید نمودند.