با حضور رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش ماژان؛ فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهدای عبادی ماژان ؛مسئول حراست ومسئول تولیدات گیاهی شهرستان ؛ مدیر عامل و بازرس محترم شرکت تعاونی مالک اشتر و تعدادی از سلف خران؛ جلسه ای با موضوعیت تحویل گندم به مرکز خرید شرکت مالک اشتردر مورخ  1401/04/30 در سالن جلسات مرکز جهاد کشاورزی ماژان برگزار گردید . در این جلسه مقرر گردید که سلف خران نسبت به جمع آوری و خرید گندم از کشاورزان خرده مالک  اقدام نموده و سپس گندم خریداری شده را به مرکز خرید گندم تحویل دهند .  بعلاوه مقرر شد مرکز خرید همچنان تا پایان مرداد ماه در ساعات اداری نسبت به تحویل گندم اقدام نماید. و مقرر شد در صورت مشاهده شدن گندم در انبار سلف خران؛ نسبت به پلمپ انبار از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد شد.