با همکاری مرکز جهاد کشاورزی ماژان و اداره آموزش و ترویج   مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، کلاس آموزشی  تغذیه محصولات علوفه ای با حضور 13نفر از کشاورزان در مورخ 1401/04/26  توسط کارشناسان مرکز برگزار گردید دراین کلاس درباره تغذیه مناسب و همچنین آفات و بیماریهای مهم محصولات علوفه ای و همچنین تاکید بر موضوع تحویل گندم به مرکز خرید بخش جلگه ماژان بحث گردید و در پایان به سوالات کشاورزان پاسخ داده شد .