برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری به مناسبت روز ملی روستا و عشایر-روستای علی آباد لوله شهرستان بیرجند -1401/7/16

به مناسبت فرارسیدن پانزدهم مهرماه روز ملی روستا و عشایر نمایشگاه دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد روستا درروستای علی آباد لوله از توابع بخش مرکزی شهرستان بیرجندبا حضوراستاندارو مدیران کل دستگاه های اجرایی استان برگزار گردید در حاشیه این مراسم زنان روستایی و عشایری توانمندیهای خود را با عرضه محصولات کشاورزی ، دامداری و صنایع دستی به نمایش گذاشتند.