کارگاه آموزشی پرورش قارچ صدفی با حضور رئیس اداره آموزش و ترویج کشاورزی شهرستان بیرجند و دانش آموزان و مربیان دبیرستان نمونه مطهری روز پنج شنبه مورخ 1402/02/28 برگزار گردید. این کارگاه با هدف ایجاد انگیزه و ترویج اشتغال در بخش کشاورزی، در محل این آموزشگاه انجام شد. آقای مهندس مصطفایی پس از ارائه توضیحات تئوری، مراحل پرورش قارچ صدفی را با همراهی دانش آموزان به صورت عملی آموزش داده و نحوه کاشت، داشت، برداشت و بازاریابی قارچ را بیان نمودند.