مراسم روزمزرعه غلات با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ، مسئول تولیدات گیاهی ، رئیس مرکز جهاد کشاورزی شوسف و 35 نفر از کشاورزان منطقه در مورخه۱۴۰۲/۰۳/۰۲ در محل مزرعه چاه موتور آقای اصغری واقع در دشت سهل آباد برگزار گردید. این برنامه به منظور آشنایی کشاورزان با اصول بهزارعی در غلات و تبادل نظر بهره برداران در بخش شوسف و سرداران در محل اراضی مذکور برگزار گردید. درپایان این مراسم مهندس جهان بین مدیر شهرستان در نشستی که با کشاورزان این منطقه داشتند ضمن بررسی مسائل و مشکلات پیشنهادات لازم را ارائه نمودند.