کارگاه آموزشی اصول کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی با حضور 22 نفر از اعضای صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی دهک حوزه مرکز جهاد کشاورزی دهک با مربیگری آقای مهندس قاسمی مسئول مرکز روز چهارشنبه مورخ 1400/02/15 در محل سالن جلسات مرکز جهاد کشاورزی دهک برگزار شد. در این کارگاه مراحل کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی سازگار به منطقه (آویشن باغی و بادرنجبویه) به اعضاء صندوق آموزش داده شد و در پایان تعداد 3600 عدد نشاء گیاهان دارویی با هدف ترویج کاشت آن به دلیل نیاز آبی پایین، ارزش افزوده بالا، ایجاد اشتغال و توانمندسازی اعضای صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی توزیع گردید.