بازدید مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان جنوبی به هم به همراه معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، مدیر جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولین ادارات شهرستان از روستاهای مرزی
در این دهگردشی اعضای شورا و دهیاران روستاهای مورد نظر ضمن تشکر از خدمات ارزنده ای که تاکنون به روستاها ارائه شده به بیان برخی از مشکلات از جمله واگذاری زمین مسکونی تسریع در عملیات گازرسانی به روستاها و لوله‌گذاری قنوات و... نمودند. در پایان ضمن بازدید از پروژه های عمرانی در دست اقدام دهیاری ها نکات لازم در جهت مشکلات به مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان همچنین پیشنهاداتی در خصوص پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به صندوق‌های خرد زنان روستایی و عشایری شهرستان ارائه گردید.