بازدید آموزشی ترویجی از مزرعه نمونه زعفران شهرستان قائنات (حمید قاسمی) زعفران کار نمونه کشوری در روستای نوغاب پسکوه در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار گردید در این بازدید آموزشی بانوان روستایی منطقه نیمبلوک و نوغاب حاجی آباد و روستای بیهود و تیغاب حضور داشتند در ابتدای این بازدید آموزشی آقای مهندس بهروان در خصوص نکات فنی عملیات داشت زعفران توضیحاتی را برای شرکت کنندگان در این بازدید ارائه نمودند و همچنین آقای مهندس مرتضوی کارشناس خبره و آقای مهندس ژاله رییس مرکز نیمبلوک نیز نکات فنی در خصوص زعفران رو برای شرکت کنندگان در این بازدید بیان کردند این بازدید آموزشی ترویجی با همکاری کانون بسیج جامعه کشاورزی به صورت یک اردوی جهادی برگزار گردید