درراستای اجرای طرح تلمبار طبقانی وتوسعه نوغانداری دراستان ودرشهرستان فردوس برای توانمندسازی زنان روستایی نوغاندار برای اولین بار باهماهنگی دفتر توسعه فعالیتهای زنان روستایی وعشایری کارگاه عملی با حضور جناب آقای اکرامیان و تعداد ۱۶ نفر از زنان و مردان نوغاندارشهرستان فردوس استان خراسان جنوبی برگزارگردید .
لازم بذکر است کارگاه مذکور با همراهی خوب آقای اکرامیان به مدت سه روز متوالی برگزار شد و علاقمندان ضمن کار با دستگاه به طور کامل آموزش دیدند
همچنین تعداد ۴ دستگاه دیگر نیز توسط نوغانداران خریداری شده که آینده خوبی را برای صنعت نوغانداری فردوس باعث خواهد شد
این طرح منطبق بر نیاز جامعه محلی و باعث ایجاد درآمد بیشتر برای مردم سختکوش روستایی می شود و مصداق واقعی یک کار ترویجی می باشد